Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, juli

Aktiebostadspriser 2007, 3:a kvartalet

2007
3:a kvartalet
Offentliggöranden