Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, augusti

Aktiebostadspriser 2008, 4:a kvartalet

2008
4:a kvartalet
Offentliggöranden