Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 29.6.2012

Bostadspriserna steg i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,2 procent i maj jämfört med föregående månad. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,9 procent och i övriga Finland var ökningen 0,6 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 1,7 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 2,1 procent och i övriga Finland med 1,3 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

I maj 2012 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 127 euro i hela landet, 3 337 euro i huvudstadsregionen och 1 653 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revidering av uppgifter finns i en separat tabell. Basåret för månadsindexet är år 2010. Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i StatFin-tjänsten på adressen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true endast på finska.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petteri Rautaporras 09 1734 3472, Johanna Leivo 09 1734 3397, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2012/05/ashi_2012_05_2012-06-29_tie_001_sv.html