Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 31.8.2012

Bostadspriserna sjönk något i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,5 procent i juli jämfört med föregående månad. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,7 procent och i övriga Finland med 0,3 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 1,2 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,4 procent och i övriga Finland var de nästan oförändrade.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

I juli 2012 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal aktielägenhet 2 125 euro i hela landet, 3 341 euro i huvudstadsregionen och 1 647 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revidering av uppgifter finns i en separat tabell. Basåret för månadsindexet är år 2010. Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i StatFin-tjänsten på adressen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true endast på finska.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Petteri Rautaporras 09 1734 3472, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2012/07/ashi_2012_07_2012-08-31_tie_001_sv.html