Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, december

Aktiebostadspriser 2015, mars

2015
mars
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik