Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 28.9.2015

Aktiebostadspriserna steg något i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,5 procent från juli till augusti. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,8 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,8 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 0,4 procent. Inom huvudstadsregionen var priserna nästan oförändrade från föregående år, medan de i övriga Finland sjönk med 0,9 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/08/ashi_2015_08_2015-09-28_tie_001_sv.html