Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, december

Aktiebostadspriser 2017, april

2017
april
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik