Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, januari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.9.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2017 0,8 1,1 -0,3
05/2017 -0,2 0,1 -0,3
06/2017 0,3 0,1 0,2
07/2017 -0,1 0,3 -0,4
Huvudstadsregionen 04/2017 1,5 2,8 -1,3
05/2017 -0,3 0,9 -1,2
06/2017 0,3 0,3 0,0
07/2017 -0,4 0,2 -0,6
Övriga landet 04/2017 0,1 -0,4 0,5
05/2017 -0,1 -0,5 0,4
06/2017 0,3 0,0 0,3
07/2017 0,0 0,3 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.9.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2017 1,1 1,7 -0,6
05/2017 0,2 0,6 -0,4
06/2017 2,2 2,0 0,2
07/2017 1,5 1,8 -0,3
Huvudstadsregionen 04/2017 1,6 3,1 -1,5
05/2017 1,6 3,1 -1,5
06/2017 3,2 3,4 -0,2
07/2017 3,5 3,9 -0,4
Övriga landet 04/2017 0,7 0,4 0,3
05/2017 -1,2 -1,7 0,5
06/2017 1,2 0,8 0,4
07/2017 -0,2 -0,1 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 28.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/08/ashi_2017_08_2017-09-28_rev_001_sv.html