Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, december

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.10.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2017 -0,2 0,1 -0,3
06/2017 0,2 0,1 0,1
07/2017 -0,2 0,3 -0,5
08/2017 0,6 0,7 -0,1
Huvudstadsregionen 05/2017 -0,3 0,9 -1,2
06/2017 0,5 0,3 0,2
07/2017 -0,5 0,2 -0,7
08/2017 1,0 1,1 -0,1
Övriga landet 05/2017 -0,1 -0,5 0,4
06/2017 0,0 0,0 0,0
07/2017 0,1 0,3 -0,2
08/2017 0,3 0,3 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.10.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2017 0,2 0,6 -0,4
06/2017 2,1 2,0 0,1
07/2017 1,4 1,8 -0,4
08/2017 1,2 1,4 -0,2
Huvudstadsregionen 05/2017 1,6 3,1 -1,5
06/2017 3,4 3,4 0,0
07/2017 3,5 3,9 -0,4
08/2017 2,5 2,6 -0,1
Övriga landet 05/2017 -1,1 -1,7 0,6
06/2017 1,0 0,8 0,2
07/2017 -0,4 -0,1 -0,3
08/2017 0,1 0,3 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.10.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2016 0,2 0,4 -0,2
4/2016 -0,6 -0,4 -0,2
1/2017 0,0 -0,3 0,3
2/2017 1,5 1,5 0,0
Huvudstadsregionen 3/2016 0,4 0,6 -0,2
4/2016 0,3 0,2 0,1
1/2017 0,1 -0,1 0,2
2/2017 1,9 1,9 0,0
Övriga landet 3/2016 0,1 0,1 0,0
4/2016 -1,3 -0,9 -0,4
1/2017 0,0 -0,5 0,5
2/2017 1,1 1,2 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.10.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2016 1,2 1,4 -0,2
4/2016 0,9 1,2 -0,3
1/2017 0,8 0,4 0,4
2/2017 1,2 1,2 0,0
Huvudstadsregionen 3/2016 2,5 2,8 -0,3
4/2016 2,6 2,6 0,0
1/2017 2,7 2,5 0,2
2/2017 2,6 2,7 -0,1
Övriga landet 3/2016 0,0 0,2 -0,2
4/2016 -0,6 -0,1 -0,5
1/2017 -0,9 -1,4 0,5
2/2017 -0,2 -0,1 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 27.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/09/ashi_2017_09_2017-10-27_rev_001_sv.html