Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-10/2018 1) Antalet köp 01-10/2017 2)
Hela landet 48 217 48 992
Huvudstadsregionen 13 895 14 398
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 34 003 34 594
Ramkommuner 2 750 3 201
Södra Finland 27 924 28 907
Västra Finland 10 981 11 221
Östra Finland 4 613 4 521
Norra Finland 4 380 4 343
Helsingfors 8 470 8 721
Esbo-Grankulla 3 064 3 168
Vanda 2 361 2 509
Tammerfors 3 208 3 315
Åbo 2 908 2 709
Uleåborg 2 360 2 238
1) Preliminära informationen
2) Preliminära informationen som har publicerats året innan

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. oktober 2018, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/10/ashi_2018_10_2018-11-28_tau_001_sv.html