Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, december

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.3.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 10/2018 -0,7 -1,0 0,3
11/2018 0,6 0,7 -0,1
12/2018 -0,5 0,0 -0,5
01/2019 -1,3 -2,6 1,3
Huvudstadsregionen 10/2018 -0,3 -1,3 1,0
11/2018 1,0 1,5 -0,5
12/2018 -0,5 -0,2 -0,3
01/2019 -1,1 -1,9 0,8
Övriga landet 10/2018 -1,0 -0,8 -0,2
11/2018 0,1 -0,2 0,3
12/2018 -0,5 0,2 -0,7
01/2019 -1,4 -3,3 1,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.3.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 10/2018 0,4 0,4 0,0
11/2018 1,0 1,0 0,0
12/2018 0,6 1,2 -0,6
01/2019 0,2 -0,6 0,8
Huvudstadsregionen 10/2018 3,2 3,0 0,2
11/2018 3,0 3,0 0,0
12/2018 2,4 2,7 -0,3
01/2019 1,5 1,1 0,4
Övriga landet 10/2018 -2,3 -2,0 -0,3
11/2018 -0,9 -0,9 0,0
12/2018 -1,1 -0,3 -0,8
01/2019 -1,1 -2,4 1,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2019, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/02/ashi_2019_02_2019-03-28_rev_001_sv.html