Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-02/2019 1) Antalet köp 01-02/2018 2)
Hela landet 6 699 6 852
Huvudstadsregionen 1 914 1 995
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 4 742 4 857
Kranskommuner 416 443
Södra Finland 3 817 4 222
Västra Finland 1 613 1 296
Östra Finland 632 714
Norra Finland 594 620
Helsingfors 1 165 1 252
Esbo-Grankulla 432 410
Vanda 317 333
Tammerfors 442 210
Åbo 364 440
Uleåborg 280 313
1) Antalet överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten.
2) uppgifter som har publicerats året innan

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2019, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/02/ashi_2019_02_2019-03-28_tau_001_sv.html