Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-06/2019 1) Antalet köp 01-06/2018 2)
Hela landet 26 351 27 281
Huvudstadsregionen 7 666 7 832
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 18 469 19 256
Ramkommuner 1 592 1 586
Södra Finland 15 450 15 911
Västra Finland 6 001 6 130
Östra Finland 2 347 2 649
Norra Finland 2 337 2 398
Helsingfors 4 707 4 751
Esbo-Grankulla 1 658 1 753
Vanda 1 301 1 328
Tammerfors 1 816 1 806
Åbo 1 536 1 640
Uleåborg 1 173 1 300
1) Antalet överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten
2) uppgifter som har publicerats året innan

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2019, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/06/ashi_2019_06_2019-07-31_tau_001_sv.html