Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Bostäder och boendeförhållanden.

Beskrivning

Statistiken över bostadshushåll och bostadsförhållanden är en årsstatistik. Den beskriver situationen årets sista dag. Ett bostadshushåll omfattar alla personer som är permanent bosatta i en och samma bostad. Bostadsförhållandena beskrivs bl.a. efter besittningsgrund, hustyp, antalet rum och utrustningsnivå samt efter bostadshushållets sammansättning, livsskede och medlemmarnas ålder. Statistiken kan också sammanställas med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshushåll och bostadsförhållanden [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asuolo/meta_sv.html