Finlands officiella statistik

Bostadshyror

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hyrorna steg med 2,4 procent under året
8.11.2018
Hyrorna steg under det tredje kvartalet år 2018 med 2,4 procent från året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 2,3 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 2,4 procent och i övriga Finland med 2,3 procent. Hyrorna för ARA-bostäder steg i hela landet med 2,4 procent från föregående år. Jämfört med föregående kvartal steg både de fritt finansierade bostädernas och ARA-bostädernas hyror med 0,5 procent.

Nästa offentliggörande:
7.2.2019

Beskrivning: Hyresstatistiken (kvartals- och årsstatistik) beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartals- och årsnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: aravahyreshus, boende, bostäder, hyresbostäder, hyresindex, hyror, index, lägenheter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Studerande omfattas av allmänt bostadsbidrag från och med augusti 2017
8.3.2018
Studerande omfattas av allmänt bostadsbidrag från och med augusti 2017.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/index_sv.html