Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 8.2.2008

Palkansaajien ansiot nousivat loka-joulukuussa 5,2 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2007 loka-joulukuussa 5,2 prosenttia edellisen vuoden loka-joulukuuhun verrattuna. Yleinen ansiotason nousu nopeutui huomattavasti edellisiin neljänneksiin verrattuna, koska monilla aloilla uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset toteutuivat lokakuun alusta lähtien ja kunta-alalla maksettiin joulukuussa 270 euron kertaerä. Kuluttajahintojen muutoksesta puhdistettu reaaliansioiden vuosinousu oli vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä 2,4 prosenttia.

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2006 loka-joulukuusta viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon kunnilla 7,3 prosenttia, valtiolla 5,2 ja yksityisellä alalla 4,6 prosenttia. Kunta-alan ansiokehityksestä noin puolet johtui työehtosopimukseen perustuvasta kertaerästä.

Vuoden 2007 keskimääräinen ansiotason nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 3,3 prosenttia ja reaaliansioiden nousu 0,8 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli vuoden 2007 loka-joulukuussa noin 2 730 euroa kuukaudessa. Miehet ansaitsivat keskimäärin noin 3 020 ja naiset 2 450 euroa. Kuukausipalkkaisten keskiansio oli noin 2 870 euroa ja tuntipalkkaisten laskennallinen kuukausiansio 2 290 euroa.

Ansiotasoindeksi 2000=100 ja ansioiden vuosimuutokset, ennakkotieto

Vuosi ja
neljännes
2000=100 Ansiotason
vuosimuutos
Reaaliansioiden
vuosimuutos
2007 129,2 3,3 0,8
2007/2 127,6 2,8 0,2
2007/3 128,7 2,0 -0,5
2007/4 133,4 5,2 2,4

Lähde: Ansiotasoindeksi 2007, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@Tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 8.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2007/04/ati_2007_04_2008-02-08_tie_001.html