Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 31.5.2012

Löntagarnas förtjänster steg under januari–mars med 3,8 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under januari–mars år 2012 med 3,8 procent jämfört med januari–mars året innan. Reallönerna steg med 0,7 procent jämfört med första kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2012/1, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2012/1, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från januari–mars 2011 till motsvarande period år 2012 med 5,1 procent i kommuner, med 3,5 procent inom den privata sektorn och med 2,6 procent inom staten.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under januari–mars med 3,5 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under januari–mars år 2012 med 3,5 procent jämfört med januari–mars året innan. Löntagarnas orninarie förtjänster steg från januari–mars 2011 till motsvarande period år 2012 med 5,0 procent i kommuner, med 3,2 procent inom den privata sektorn och med 2,2 procent inom staten.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2010

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2010. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2011 är ännu preliminära. De baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (427,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/01/ati_2012_01_2012-05-31_tie_001_sv.html