Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 30.5.2013

Palkansaajien ansiot nousivat tammi-maaliskuussa 2,2 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2013 tammi-maaliskuussa 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 0,5 prosenttia edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2013/1, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2013/1, vuosimuutosprosentti

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2012 tammi-maaliskuusta vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 2,5 prosenttia, valtiolla 2,1 prosenttia ja kunnilla 1,2 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat tammi-maaliskuussa 2,6 prosenttia

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2013 tammi-maaliskuussa 2,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien säännölliset ansiot kohosivat vuoden 2012 tammi-maaliskuusta vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 2,9 prosenttia, valtiolla 2,5 prosenttia ja kunnilla 1,7 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia kertaeriä.

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi ovat lopullisia vuoteen 2011 asti

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2011 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuosien 2012 ja 2013 indeksit ovat vielä ennakollisia. Vuoden 2012 indeksit perustuvat suurimmaksi osaksi toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2013 indeksit perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2013, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (502,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 30.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2013/01/ati_2013_01_2013-05-30_tie_001_fi.html