Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Tilasto kuvaa teollisuuden rakenteita ja rakenteiden muutoksia toimialoittain ja alueellisesti. Tilaston perusmuuttujia ovat henkilöstötiedot, tuotannon brutto- ja jalostusarvo ja aineellisen käyttöomaisuuden investoinnit. Teollisuuteen luetaan kaivostoiminta ja louhinta, tehdasteollisuus eli valmistustoiminta, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/meta.html