Finlands officiella statistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Fler lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan
16.8.2017
Enligt Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser fanns det 36 800 lediga jobb under andra kvartalet 2017. Året innan var antalet 30 600. Antalet lediga jobb ökade främst inom Södra Finlands och Helsingfors-Nylands storområden. Referenstidpunkten för uppgifterna är den 1 juni.

Nästa offentliggörande:
17.11.2017

Beskrivning: Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland. Resultaten återspeglar efterfrågan på arbetskraft och förändringar i efterfrågan ur arbetsgivarens synvinkel. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsliv, arbetsmarknaden, arbetsplatser, lediga jobb, löntagare, svårtillsatt arbete.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av andra kvartalets uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser flyttas fram
13.8.2014
På grund av problem med produktionen av statistiken över lediga arbetsplatser har tiden för insamling av uppgifter förlängts.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/index_sv.html

Dela