Finlands officiella statistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Fler lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan
17.11.2017
Enligt Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser fanns det 34 300 lediga jobb under tredje kvartalet 2017, dvs. 12 procent fler än året innan (30 800). Antalet lediga jobb ökade framför allt på arbetsställen inom tillverkning. Referenstidpunkten för uppgifterna är den 1 september.

Nästa offentliggörande:
19.2.2018

Beskrivning: Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland. Resultaten återspeglar efterfrågan på arbetskraft och förändringar i efterfrågan ur arbetsgivarens synvinkel. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsliv, arbetsmarknaden, arbetsplatser, lediga jobb, löntagare, svårtillsatt arbete.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av andra kvartalets uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser flyttas fram
13.8.2014
På grund av problem med produktionen av statistiken över lediga arbetsplatser har tiden för insamling av uppgifter förlängts.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/index_sv.html

Dela