Finlands officiella statistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Under sista kvartalet 2016 fler lediga arbetsplatser än året innan
16.2.2017
Enligt Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser fanns det 26 400 lediga jobb under sista kvartalet 2016, dvs. 21 procent fler än året innan (21 900). Referenstidpunkten för uppgifterna är den 1 december. År 2016 fanns det i genomsnitt 33 900 lediga jobb, vilket är 17 procent fler än året innan (28 900).

Nästa offentliggörande:
17.5.2017

Beskrivning: Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland. Resultaten återspeglar efterfrågan på arbetskraft och förändringar i efterfrågan ur arbetsgivarens synvinkel. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsliv, arbetsmarknaden, arbetsplatser, lediga jobb, löntagare, svårtillsatt arbete.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av andra kvartalets uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser flyttas fram
13.8.2014
På grund av problem med produktionen av statistiken över lediga arbetsplatser har tiden för insamling av uppgifter förlängts.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/index_sv.html

Dela