Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

En utredning av bilhandeln produceras med fasta intervaller som en enkät riktad till företagen. Enkäten omfattar handel med motorfordon, reparation och service av motorfordon samt detaljhandel med drivmedel. De företag som ingår i undersökningen väljs på så sätt att företag av olika storlek ingår. De svar som man fått av företagen i urvalet upphöjs till att motsvara uppgifterna för företagen i hela urvalsramen efter näringsgren och CPA-klass. Uppgifterna gäller omsättningen för bilhandeln efter produkt. Enkäten som genomförs år 2006 gäller år 2005. Den följande enkäten gäller år 2010.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Återkommande enkät om bilhandeln [e-publikation].
ISSN=2242-8038. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/auma/meta_sv.html