Finlands officiella statistik

Ämnesval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ämnesval inom utbildning på andra stadiet 2018
18.12.2019
Enligt Statistikcentralen studerade nästan alla studerande som hösten 2018 var i gymnasieutbildning engelska som främmande språk. Också största delen av de studerande inom yrkesutbildning, 94 procent, studerade engelska. Nittiotvå procent av de studerande i gymnasieutbildning och 86 procent av de studerande inom yrkesutbildning läste svenska. Av de studerande inom gymnasieutbildning studerade 61 procent två språk och 38 procent tre eller fler språk.

Nästa offentliggörande:
21.5.2020

Beskrivning: Ämnesvalsstatistiken innehåller uppgifter om ämnesval i grundskolor och gymnasier.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: elever, grundskola, gymnasium, läroavtalsutbildning, studerande, utbildning, ämnesval.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/index_sv.html