Finlands officiella statistik

Ämnesval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Engelska det vanligaste språket som eleverna läser i grundskolan
24.5.2018
Enligt Statistikcentralen var engelska det vanligaste främmande språket som eleverna i grundskolan läste under höstterminen 2017. Av eleverna i årskurserna 1 - 6 läste 71 procent engelska och av eleverna i årskurserna 7 - 9 nästan alla. Totalt 18 procent av eleverna i årskurserna 1 - 6 och 93 procent av eleverna i årskurserna 7 - 9 läste svenska som ett annat språk än modersmål.

Nästa offentliggörande:
23.5.2019

Beskrivning: Ämnesvalsstatistiken innehåller uppgifter om ämnesval i grundskolor och gymnasier.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: elever, grundskola, gymnasium, läroavtalsutbildning, studerande, utbildning, ämnesval.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/index_sv.html