Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energipriserna steg under tredje kvartalet
12.12.2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter steg energipriserna under årets tredje kvartal nästan genomgående. Bara priserna på energitorv och skogsflis sjönk från året innan. Till prisstegringen bidrog delvis en stramare beskattning på fossila bränslen vid årsskiftet.

Nästa offentliggörande:
13.3.2019

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Definitionsändring i statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv
7.6.2017
Från och med början av år 2017 avstår man vid definieringen av statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv från fast transportavstånd.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html