Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukningen av energi på förra årets nivå under januari-juni
20.9.2017
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 686 petajoule under januari - juni 2017, vilket var nästan på samma nivå som året innan. Elförbrukningen uppgick till 44 terawattimmar (TWh), dvs. lika mycket som året innan. Också koldioxidutsläppen inom energisektorn låg på samma nivå som året innan.

Nästa offentliggörande:
8.12.2017

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Energianskaffning och -förbrukning uppgifterna har reviderad
25.3.2013
På grund av reviderade årsuppgifter har uppgifterna om stenkolsförbrukningen (StatFin service) justerats fram till år 2000 på grund av nya datakällan.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html

Dela