Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukningen av energi på förra årets nivå under januari-september
19.12.2014
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi ungefär 1 017 petajoule (PJ) under januari - september, vilket var 0,3 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 60,8 terawattimmar (TWh), dvs. den var 1,6 procent mindre än året innan. Nettoimporten av el ökade med 26 procent, vilket samtidigt minskade produktionen av kondenskraft med 25 procent. Koldioxidutsläppen inom energiproduktionen minskade med 3,6 procent från nivån året innan.

Nästa offentliggörande:
23.3.2015

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Energianskaffning och -förbrukning uppgifterna har reviderad
25.3.2013
På grund av reviderade årsuppgifter har uppgifterna om stenkolsförbrukningen (StatFin service) justerats fram till år 2000 på grund av nya datakällan.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html

Dela