Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukningen av energi steg med 9 procent under januari - mars
27.6.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 404 petajoule under januari - mars, vilket var 9 procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 26 terawattimmar (TWh), dvs. den var 7 procent större än året innan. Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade med 18 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
27.9.2018

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Energianskaffning och -förbrukning uppgifterna har reviderad
25.3.2013
På grund av reviderade årsuppgifter har uppgifterna om stenkolsförbrukningen (StatFin service) justerats fram till år 2000 på grund av nya datakällan.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html