Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukningen av energi steg med 2 procent år 2016
23.3.2017
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1 335 petajoule (PJ), dvs. 371 terawattimmar (TWh), år 2016. Detta var 2 procent mer än år 2015. Elförbrukningen uppgick till 85,1 TWh, vilket var ungefär 3 procent mer än året innan. Energiförbrukningen ökade på grund av att vädret var något kallare än året innan, som i sin tur var rekordvarmt. Trots den svaga ökningen var totalförbrukningen den näst lägsta under 2010-talet. Koldioxidutsläppen från energiproduktionen ökade med 7 procent.

Nästa offentliggörande:
21.6.2017

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Energianskaffning och -förbrukning uppgifterna har reviderad
25.3.2013
På grund av reviderade årsuppgifter har uppgifterna om stenkolsförbrukningen (StatFin service) justerats fram till år 2000 på grund av nya datakällan.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html

Dela