Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukningen av energi steg med 3 procent under januari-september
21.12.2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 985 petajoule under januari - september, vilket var 3 procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 62 terawattimmar (TWh), dvs. den var 3 procent större än året innan. Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade också med 3 procent från året innan. Totalförbrukningen av energi ökade på grund av att vädret var kallare än i fjol.

Nästa offentliggörande:
23.3.2017

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Energianskaffning och -förbrukning uppgifterna har reviderad
25.3.2013
På grund av reviderade årsuppgifter har uppgifterna om stenkolsförbrukningen (StatFin service) justerats fram till år 2000 på grund av nya datakällan.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html

Dela