Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukningen av energi sjönk med 7 procent under januari-juni
22.9.2014
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den totala energiförbrukningen ungefär 687 petajoule (PJ) under januari - juni, vilket var nästan 7 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 42,8 terawattimmar (TWh), dvs. den var 1,8 procent mindre än året innan. Eftersom importen av el från Sverige mer än fördubblades ökade nettoimporten med 26 procent vilket samtidigt minskade produktionen av kondenskraft med 43 procent. Torvförbrukningen närmade sig den vanliga nivån då den ökade med 44 procent. Koldioxidutsläppen inom energiproduktionen minskade med 6 procent från nivån året innan.

Nästa offentliggörande:
10.12.2014

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Energianskaffning och -förbrukning uppgifterna har reviderad
25.3.2013
På grund av reviderade årsuppgifter har uppgifterna om stenkolsförbrukningen (StatFin service) justerats fram till år 2000 på grund av nya datakällan.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2014].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Energi > Energianskaffning och -förbrukning

Statistik

Energi

Energianskaffning och -förbrukning


Relaterade sidor

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter