Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukningen av energi sjönk med 3 procent år 2015
23.3.2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1 301 petajoule (PJ), dvs. 361 terawattimmar (TWh), år 2015. Detta var 3 procent mindre än år 2014. Elförbrukningen uppgick till 82,5 TWh, vilket var ungefär en procent mindre än året innan. Behovet av uppvärmningsenergi minskade på grund av att vädret i fjol var rekordvarmt jämfört med året innan. Av energikällorna minskade förbrukningen av kol med 18 procent och förbrukningen av naturgas med 16 procent. Koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen minskade med 6 procent.

Nästa offentliggörande:
22.6.2016

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Energianskaffning och -förbrukning uppgifterna har reviderad
25.3.2013
På grund av reviderade årsuppgifter har uppgifterna om stenkolsförbrukningen (StatFin service) justerats fram till år 2000 på grund av nya datakällan.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html

Dela