Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 04. Förbrukning av naturgas 1993-, mrd. m3

12 månaders glidande summa

Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 20.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 2:a kvartalet 2006, Figur 04. Förbrukning av naturgas 1993-, mrd. m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2006/02/ehkh_2006_02_2006-09-20_kuv_004_sv.html