Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 04. Förbrukning av naturgas 1993-, mrd. m3

12 månaders glidande summa

Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 20.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 3:e kvartalet 2006, Figur 04. Förbrukning av naturgas 1993-, mrd. m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2006/03/ehkh_2006_03_2006-12-20_kuv_004_sv.html