Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 03. Kolförbrukning 1993-, milj. t

12 månaders glidande summa

Källa: Energibranschens centralförbund rf, Statistikcentralen


Senast uppdaterad 14.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2006, Figur 03. Kolförbrukning 1993-, milj. t . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2006/04/ehkh_2006_04_2007-03-14_kuv_020_sv.html