Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 04. Förbrukning av naturgas 1993-, mrd. m3

12 månaders glidande summa

Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 14.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2006, Figur 04. Förbrukning av naturgas 1993-, mrd. m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2006/04/ehkh_2006_04_2007-03-14_kuv_021_sv.html