Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 06. Oljeleveranser inom landet 1993-, milj. t

12 månaders glidande summa

Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 21.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 1:a kvartalet 2007, Figur 06. Oljeleveranser inom landet 1993-, milj. t . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2007/01/ehkh_2007_01_2007-06-21_kuv_006_sv.html