Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 09. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion 1995-, €/MWh

* Priserna på stenkol och frästorv är inte jämförbara sinsemellan.

Källor: Utrikeshandelsstatistik, Gasum Oy, Torvindustriförbundet rf , Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 21.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 1:a kvartalet 2007, Figur 09. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion 1995-, €/MWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2007/01/ehkh_2007_01_2007-06-21_kuv_009_sv.html