Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 10. Bränslepriser vid elkraftverk 1995-, €/MWh

* Priserna på stenkol och frästorv är inte jämförbara sinsemellan.

Källor: Utrikeshandelsstatistik, Gasum Oy, Torvindustriförbundet rf , Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 20.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2007, Figur 10. Bränslepriser vid elkraftverk 1995-, €/MWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2007/04/ehkh_2007_04_2008-03-20_kuv_026_sv.html