Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 03. Kolförbrukning 1993-, milj. t

12 månaders glidande summa

Källa: Energibranschens centralförbund rf, Statistikcentralen


Senast uppdaterad 18.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 1:a kvartalet 2008, Figur 03. Kolförbrukning 1993-, milj. t . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2008/01/ehkh_2008_01_2008-06-18_kuv_003_sv.html