Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 06. Oljeleveranser inom landet 1993-, milj. t

12 månaders glidande summa

Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 16.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 2:a kvartalet 2008, Figur 06. Oljeleveranser inom landet 1993-, milj. t . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2008/02/ehkh_2008_02_2008-09-18_kuv_006_sv.html