Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 10. Bränslepriser vid elkraftverk 1995-, €/MWh

* Priserna på stenkol och frästorv är inte jämförbara sinsemellan.

Källor: Utrikeshandelsstatistik, Gasum Oy, Torvindustriförbundet rf , Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 16.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 2:a kvartalet 2008, Figur 10. Bränslepriser vid elkraftverk 1995-, €/MWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2008/02/ehkh_2008_02_2008-09-18_kuv_010_sv.html