Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 18.12.2008

Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent under januari-september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1 030 petajoule under januari-september, dvs. 4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 65 TWh, vilket var 2,4 procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen minskade med nästan 10 procent jämfört med året innan. Den goda vattensituationen i Norden och den kraftiga produktionen av vattenkraft minskade användningen av fossila bränslen i elproduktionen och på grund av det minskade utsläppen betydligt mer än totalförbrukningen av energi. Den milda vintern minskade för sin del behovet av energi för uppvärmning. Också energiförbrukningen inom industrin visade en nedgång på 5 procent.

Förbrukningen av fossila bränslen minskade betydligt

Under januari-september minskade förbrukningen av kol med 25 procent (kol omfattar här stenkol, koks samt masugns- och koksgas). Torv- och oljeförbrukningen var 11 respektive 3 procent lägre än året innan. Förbrukningen av naturgas ökade däremot med 7 procent. Förbrukningen av träbaserade bränslen var nästan på samma nivå som året innan. Nettoimporten av el var fortsättningsvis 11 TWh. Produktionen av vattenkraft ökade med 20 procent från året innan, dvs. var mer än 30 procent över medeltalet för 2000-talet. Användningen av vindkraft i elproduktionen ökade med nästan 50 procent från året innan. Vindkraftens andel av elproduktionen i Finland är 0,3 procent. Den andra perioden med utsläppshandel inleddes i början av året och det försvagade de fossila bränslenas och torvens konkurrenskraft jämfört med energikällor utan koldioxidutsläpp. Mer än 50 procent av elektriciteten producerades med vatten- och kärnkraft.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Fortsatt god vattensituation i Finland

I september steg elpriset på den nordiska elbörsen NordPool till mer än det dubbla jämfört med året innan på grund av de höga prisen på utsläppsrätter och stenkol. Detta tillsammans med den försämrade vattensituationen i Norge och Sverige ökade kolkondensproduktionen av el i Finland. Till följd av den ökade elproduktionen blev Finland fr.o.m. augusti-september nettoförsäljare av el på den nordiska elmarknaden.

Energipriserna vände nedåt

De allt starkare tecknen på en avtagande ekonomisk tillväxt och en hotande recession har vänt oljepriset nedåt från den rekordhöga nivån i somras. Oljeprisutvecklingen bidrar också till utvecklingen av priserna på övriga bränslen. El- och bränslepriserna, som legat på en hög nivå under hela början av året, vände nedåt i slutet av det tredje kvartalet. I slutet av oktober sjönk också priserna på utsläppsrätter. Av de inhemska bränslena har priset på torv för sin del stigit på grund av de svåra produktionsförhållandena förra sommaren.

Källor: Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2008, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 18.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 3:e kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2008/03/ehkh_2008_03_2008-12-18_tie_001_sv.html