Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 10. Bränslepriser vid elkraftverk 1995-, €/MWh

 

* Priserna på stenkol och frästorv är inte jämförbara sinsemellan.

Källor: Utrikeshandelsstatistik, Gasum Oy, Torvindustriförbundet rf , Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 24.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2008, Figur 10. Bränslepriser vid elkraftverk 1995-, €/MWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2008/04/ehkh_2008_04_2009-03-24_kuv_010_sv.html