Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 09. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion 1995-, €/MWh

 

* Priserna på stenkol och frästorv är inte jämförbara sinsemellan.

Källor: Tullstyrelsen/Utrikeshandelsstatistik, Gasum Oy, Torvindustriförbundet rf , Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 16.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 3:e kvartalet 2009, Figur 09. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion 1995-, €/MWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2009/03/ehkh_2009_03_2009-12-16_kuv_009_sv.html