Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figurbilaga 04. Förbrukning av naturgas 1995-, mrd. m3

12 månaders glidande summa

Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 23.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 2:a kvartalet 2010, Figurbilaga 04. Förbrukning av naturgas 1995-, mrd. m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2010/02/ehkh_2010_02_2010-09-23_kuv_004_sv.html