Suomen virallinen tilasto

Erityisopetus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea
13.6.2017
Peruskoulun oppilaista 16,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2016. Tehostettua tukea sai 49 400 eli 9,0 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 41 000 eli 7,5 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilasmäärä kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen 0,2 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Seuraava julkistus:
11.6.2018

Kuvaus: Tilastokeskus tekee tilastoa peruskoulujen tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista, osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta. Myös lukiokoulutuksen erityisistä opetusjärjestelyistä kerätään tietoa, mutta niiden vähäisen määrän vuoksi niistä ei ole juurikaan raportoitu.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatillinen koulutus, erityinen tuki, erityisopetus, koulutus, opiskelijat, oppilaat, peruskoulu, tehostettu tuki.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston tietosisältöä muutettu
8.6.2012
Peruskoulun erityisopetustilaston tietosisältöä on muutettu vuodesta 2011 alkaen uudistuneen perusopetuslain myötä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/index.html

Jaa