Publicerad: 14.5.2009

Uppställning av kandidater vid Europaparlamentsvalet 2009

Val av medlemmar i Europaparlamentet förrättas under tiden 4–7.6.2009 i de 27 medlemsländerna i Europeiska unionen. I Finland är valdagen 7.6.2009. Förhandsröstningen förrättas i Finland 27–30.5 och 1–2.6. 2009 och utomlands 27–30.5.2009. Val av ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsvalet) förrättas i alla medlemsstater enligt statens nationella lagstiftning. Dessutom ska bestämmelserna i EU:s rättsakt följas. Totalt 736 medlemmar, av vilka 13 är Finlands medlemmar, väljs till parlamentet för en mandatperiod på fem år 2009–2014.

I Europaparlamentsvalet i Finland kan kandidater ställas upp av registrerade partier och valmansföreningar som grundats av röstberättigade personer. Partierna kan sinsemellan grunda valförbund och valmansföreningarna gemensamma listor. Varje parti eller valförbund kan ställa upp högst 20 kandidater, alla kandidater ställs riksomfattande upp i hela landet. För detta val grundades en valmansförening.

Tretton av fjorton registrerade partier och en valmansförening ställde upp kandidater i parlamentsvalet (KAP ställde inte upp några kandidater), totalt 241. Av kandidaterna var 139 män och 102 kvinnor. Saml, SDP och Vänst ställde upp lika många manliga och kvinnliga kandidater. Majoriteten av kandidaterna hos De gröna var kvinnor, 11 kvinnor och 9 män. I de övriga partierna hade männen majoritet. Alla de partier som ställde upp kandidater ställde upp det maximala antalet kandidater som godkänns i lagen (20). KD:s och SAF:s valförbund ställde också upp totalt 20 kandidater (vart och ett parti 10 kandidater). SSP (Seniorpartiet i Finland) vars namn i Europaparlamentsvalet år 2004 var PFF (Pensionärer för Folket) ställde då upp 12 kandidater. IP (Självständighetspartiet) och FAP (Finlands Arbetarparti) deltog nu som nya partier i Europaparlamentsvalet, nuvarande IP f.d. Självständighetspartiet Förbundet för det Fria Finland och nuvarande FAP f.d. AF (Alternativförbundet) deltog inte i det föregående Europaparlamentsvalet.

I det här valet är kandidaternas medelålder 48,2 år, vilket är nästan tre år högre än i Europaparlamentsvalet år 2004 (45,6 år). Det finns bara fem kandidater som är yngre än 25 år, medan antalet var 23 i det föregående Europaparlamentsvalet. Mer än hälften av kandidaterna är 50 år eller äldre (121).

Antalet kandidater efter kön och parti i Europaparlamentsvalet 2009

Kandidater Tot.    SAML   CENT   SDP    GRÖNA  VÄNST  SFP    KD     SAF    FKP    SSP    IP     KA    STP     valmansför.    
Totalt 241 20 20 20 20 20 20 10 10 20 20 20 20 20    1
Män 139 10 13 10   9 10 11   6   7 11 15 12 11 14    -
Kvinnor 102 10   7 10 11 10   9   4   3   9   5   8   9   6    1

Källa: Europaparlamentsvalet 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (352,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 14.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. Uppställning av kandidater 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2009/01/euvaa_2009_01_2009-05-14_tie_001_sv.html