Publicerad: 26.5.2014

Vänsterförbundet och Sannfinländarna framgångsrika i Europarlamentsvalet 2014

Vänsterförbundet fick en plats i Europaparlamentet och partiets väljarstöd steg till 9,3 procent, vilket är 3,4 procentenheter mer än i det förra europaparlamentsvalet. Jämfört med Europaparlamentsvalet 2009 steg Sannfinländarnas röstandel med 3,1 procentenheter till 12,9 procent. Sannfinländarna fick ett tilläggsmandat i valet och ökade antalet mandat till två.

De största partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen åren 2004, 2009 och 2014 (%)

De största partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen åren 2004, 2009 och 2014 (%)

Kristdemokraterna, som i förra europarlamentsvalet var i valförbund med Sannfinländarna, fick 5,2 procent av rösterna och ökade sitt väljarstöd med 1,1 procentenheter jämfört med förra europaparlamentsvalet. Trots att andelen röster ökade förlorade partiet sin enda plats i Europaparlamentet. De största förlorarna i valet var Finlands Socialdemokratiska Parti och Gröna Förbundet. Socialdemokraternas röstandel var 12,3 procent, vilket är 5,2 procentenheter lägre än i förra europarlamentsvalet. Trots att röstandelen sjönk behöll partiet sina två mandat i Europaparlamentet. Jämfört med föregående europaparlamentsval sjönk Gröna Förbundets röstandel med 3,1 procentenheter till 9,3 procent och partiet förlorade sitt andra mandat i parlamentet.

Samlingspartiet och Centern i Finland fick båda tre mandat och behöll sina tidigare mandat i Europaparlamentet. Samlingspartiet fick den största röstandelen i europaparlamentsvalet, dvs. 22,6 procent av rösterna. Dess röstandel minskade från det förra europaparlamentsvalet med 0,6 procentenheter. Samlingspartiets Alexander Stubb var valets röstmagnet med över 148 000 röster. Centern i Finland fick 19,7 procent av rösterna och dess röstandel steg med 0,6 procentenheter jämfört med det förra europaparlamentsvalet. Svenska folkpartiets röstandel var 6,7 procent och partiet lyckades behålla sitt mandat.

De största partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen år 2014, 2009, 2004, 1999 och 1996

Parti Europaparl.
valet
2014  
Europaparl.
valet
2009  
Europaparl.
valet
2004  
Europaparl.
valet
1999  
Europaparl.
valet
1996  
Samlings-
partiet
SAML
22,6 23,2 23,7 25,3 20,2
Centern i
Finland
CENT
19,7 19,0 23,4 21,3 24,4
Sannfinländarna
SAF
12,9   9,8   0,5   0,8   0,7
Finlands
Socialdemokratiska
Parti
SDP
12,3 17,5 21,2 17,9 21,5
Gröna
förbundet
GRÖNA
9,3 12,4 10,4 13,4   7,6
Vänsterförbundet
VÄNST
9,3   5,9   9,1   9,1 10,5
Svenska
folkpartiet
i Finland
SFP
6,7   6,1   5,7   6,8   5,8
Kristdemokraterna
i Finland
KD
5,2   4,2   4,3   2,4   2,8

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet var 40,9 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än i valet år 2009. Flitigast röstade man i Ålands valkrets, där valdeltagandet steg till 57,4 procent. Lägst var valdeltagandet i Norra Karelens valkrets, där det stannade på 32,8 procent.

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 1996–2014, finska medborgare bosatta i Finland

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 1996–2014, finska medborgare bosatta i Finland

Statistikcentralens valresultattjänster

Statistikcentralen öppnar den 26.5.2014 en avgiftsfri webbtjänst med valkartor som tillhandahåller uppgifter om europaparlamentsvalet på ett åskådligt sätt med hjälp av kartor och figurer. Teman är bl.a. valdeltagande, det parti som fått flest röster, partiernas och de invaldas väljarstöd efter kommun. Kartornas uppgifter uppdateras med det fastställda valresultatet 4.6.2014.

Närmare uppgifter om valresultatet finns i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst, där man kan göra egna statistiktabeller över valet. Databastabeller över de preliminära uppgifterna i europaparlamentsvalet produceras 26.5.2014. Databastabeller över de fastställda resultaten publiceras 4.6.2014.

Webtjänsten med valkartor

Databastabeller


Källa: Europaparlamentsvalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (311,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2014/euvaa_2014_2014-05-26_tie_001_sv.html