Tabellbilaga 2. Bakgrundsfaktorer för röstberättigade i europaparlamentsvalet 2019

Röstberättigade/
hela landet
Röstningsområden
om vilka alla
röstningsuppgifter
Ålder i genomsnitt 51,0 50,6
Kön,
män (%)
48,6 48,8
inkomster,
median (e)
21 477 21 163
utbildning:
grundnivå (%)
24,0 23,8
utbildning:
mellannivå (%)
43,4 44,5
utbildning:
lägsta
högre
nivå (%)
10,0 10,1
utbildning:
lägre
högre
nivå (%)
11,7 11,8
utbildning:
högre
högskolenivå,
forsk. (%)
10,7 9,5
sysselsatta (%) 52,3 51,8
arbetslösa (%) 6,2 6,5
studerande (%) 6,6 7,1
pensionärer (%) 31,3 31,1
Övriga
ej arb. (%)
3,1 3,0
finsk-
språkiga (%)
92,1 93,9
svensk-
språkiga (%)
5,2 4,0
övriga
språk (%)
2,5 2,0
CENT,
väljarstöd (%)
13,5 15,3
SAF,
väljarstöd (%)
13,8 14,8
SAML,
väljarstöd (%)
20,8 19,4
SDP,
väljarstöd (%)
14,6 15,4
GRÖNA,
väljarstöd (%)
16,0 14,5
VÄNST,
väljarstöd (%)
6,9 6,9
SFP,
väljarstöd (%)
6,3 5,0
KD,
väljarstöd (%)
4,9 4,9
Övriga,
väljarstöd (%)
3,1 3,3

Källa: Europaparlamentsvalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. 2019, Tabellbilaga 2. Bakgrundsfaktorer för röstberättigade i europaparlamentsvalet 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2019/euvaa_2019_2019-07-12_tau_002_sv.html