Tabeller i papperspublikationerna ersätts med databastabeller

Statistikcentralen har slutat producera valpublikationer i pappersform. Uppgifter som tidigare publicerades i papperspublikationerna kommer i fortsättningen att framställas i Statistikcentralens avgiftsfria databastjänst PX Web.

Databastabellerna har 10.6.2010 kompletterats med nya tabeller med resultat från Europaparlamentsvalet år 2009. De nya tabellerna ersätter de statistiktabeller som tidigare bara publicerats i papperspublikationerna.

De nya databastabellerna finns på adressen: http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/vaa/euvaa/2009_01/2009_01_sv.asp


Senast uppdaterad 10.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/euvaa_2010-06-10_uut_001_sv.html

Dela