Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 25.9.2009

Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008

Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hovioikeuksiin saapui vuonna 2008 vajaat 11 400 asiaa, mikä on lähes edellisen vuoden tasolla. Ratkaistuista asioista oli rikosoikeudellisia asioita 7 919, mikä on 5,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Rikosasioista oli omaisuusrikoksia 25,6 prosenttia, liikennerikoksia 22,2 prosenttia ja henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 21,1 prosenttia. Siviiliasioita ratkaistiin 3 628, mikä on lähes sama määrä kuin edellisenäkin vuonna.

Hovioikeudet muuttivat käräjäoikeuden päätöksen perusteluja ja lopputulosta 27,8 prosentissa kaikista asioista. Rikosoikeudellisissa asioissa perusteluja ja lopputulosta muutettiin 29,2 prosentissa ja siviiliasioissa 24,5 prosentissa. Seulontaratkaisuja oli 1 172, mikä on noin 150 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pääkäsittelyssä ratkaistiin 3 600 asiaa, joista yli 74 prosenttia oli rikosasioita.

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa hovioikeuksien ratkaisemissa asioissa oli 6,9 kuukautta. Rikosoikeudellisten asioiden käsittelyyn kului keskimäärin 6,6 kuukautta ja siviiliasioiden käsittelyyn 7,6 kuukautta. Kaikista asioista lähes 21,9 prosenttia ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa ja 52,2 prosenttia alle kuudessa kuukaudessa. Yli vuoden ratkaisu viipyi 19,3 prosentissa kaikista asioista.

Hovioikeuksissa ratkaistut asiat vuosina 2002 - 2008

     2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008
Yhteensä 12 413 12 416 14 067 12 916 12 293 12 076 11 547
Helsingin hovioikeus 3 812 3 793 4 717 4 280 3 816 4 000 3 516
Itä-Suomen hovioikeus 1 503 1 512 1 674 1 510 1 540 1 497 1 233
Turun hovioikeus 3 239 3 164 3 361 2 907 2 632 2 426 2 854
Vaasan hovioikeus 1 576 1 671 1 806 1 796 1 762 1 608 1 564
Kouvolan hovioikeus 1 403 1 401 1 466 1 406 1 389 1 344 1 279
Rovaniemen hovioikeus 880 875 1 043 1 017 1 154 1 201 1 101

Lähde: Oikeusolot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Forsman (09) 1734 3240, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (210,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.09.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hovioikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-484X. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hovoikr/2008/hovoikr_2008_2009-09-25_tie_001_fi.html