Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 13.1.2011

Hovioikeuksissa ratkaistiin 11 300 asiaa vuonna 2009

Hovioikeudet ratkaisivat 11 264 asiaa vuonna 2009, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia asioita oli 7 607 eli yli kaksi kolmannesta kaikista asioista. Siviiliasioita oli 3 657. Rikosasioista omaisuusrikoksia oli 25 prosenttia, henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 22 prosenttia sekä liikennerikoksia 21 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

Hovioikeuksissa ratkaistut asiat 2008 ja 2009

Hovioikeuksissa ratkaistut asiat 2008 ja 2009

Hovioikeudet muuttivat käräjäoikeuden päätöksen perusteluja ja lopputulosta 28 prosentissa kaikista asioista. Rikosoikeudellisissa asioissa perusteluja ja lopputulosta muutettiin 30 prosentissa ja siviiliasioissa 24 prosentissa. Seulontaratkaisuja oli 1 117, mikä on 55 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pääkäsittelyssä ratkaistiin 3 638 asiaa, joista yli 74 prosenttia oli rikosasioita.

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa hovioikeuksien ratkaisemissa asioissa oli 6,6 kuukautta. Rikosoikeudellisten asioiden käsittelyyn kului keskimäärin 6,4 kuukautta ja siviiliasioiden käsittelyyn 7,1 kuukautta. Kaikista asioista lähes 22 prosenttia ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa ja 52 prosenttia alle puolessa vuodessa. Yli vuoden ratkaisu viipyi 16 prosentissa kaikista asioista.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hovioikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-484X. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hovoikr/2009/hovoikr_2009_2011-01-13_tie_001_fi.html