Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 23.9.2011

Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010

Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia asioita oli 7 600 eli kaksi kolmannesta kaikista asioista. Siviiliasioita oli 3 700. Rikosasioista omaisuusrikoksia oli 25 prosenttia, henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 22 prosenttia sekä liikennerikoksia 21 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

Hovioikeuksissa ratkaistut asiat 2009 ja 2010

Hovioikeuksissa ratkaistut asiat 2009 ja 2010

Hovioikeudet muuttivat käräjäoikeuden päätöksen perusteluja ja lopputulosta 28 prosentissa kaikista asioista. Rikosoikeudellisissa asioissa perusteluja ja lopputulosta muutettiin 30 prosentissa ja siviiliasioissa 23 prosentissa. Seulontaratkaisuja oli 1 043, mikä on 74 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pääkäsittelyssä ratkaistiin 3 786 asiaa, joista yli 73 prosenttia oli rikosasioita.

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa hovioikeuksien ratkaisemissa asioissa oli 6,6 kuukautta. Rikosoikeudellisten asioiden käsittelyyn kului keskimäärin 6,3 kuukautta. Pisimpään, vuoden verran tai yli, käsittely kesti harvinaisemmissa omaisuusrikoksissa kuten törkeissä väärennöksissä, törkeissä veropetoksissa ja törkeissä kavalluksissa. Yleisimmät omaisuusrikokset, varkaudet ja törkeät varkaudet, käsiteltiin keskimääräisessä ajassa. Lyhyimmällä käsittelyajalla selvittiin liikennerikoksissa, joihin kului keskimäärin hieman yli neljä kuukautta.

Siviiliasioiden keskimääräinen käsittelyaika hovioikeuksissa oli 7,1 kuukautta. Riita-asioita käsiteltiin keskimäärin 9,1 kuukautta ja hakemusasioita keskimäärin 4,4 kuukautta. Riita-asioista pisimmän ajan veivät aineettoman oikeuden jutut. Hakemusasioista keskimääräistä pidempään käsiteltiin mm.asioita, jotka koskivat lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta tai näiden muuttamista.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hovioikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-484X. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hovoikr/2010/hovoikr_2010_2011-09-23_tie_001_fi.html