Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 28.6.2012

Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna 2011

Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna 2011, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia asioita oli 7 200 eli kaksi kolmasosaa ratkaistuista asioista. Siviiliasioita oli 3 800. Rikosasioista omaisuusrikoksia oli 26 prosenttia, henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 23 prosenttia sekä liikennerikoksia 18 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

Hovioikeuksissa ratkaistut asiat 2011

Hovioikeuksissa ratkaistut asiat 2011

Hovioikeudet muuttivat käräjäoikeuden päätöksen perusteluja ja lopputulosta näytön uudelleen arvioinnin tai muun syyn takia 27 prosentissa kaikista asioista. 32 prosentissa tapauksista hovioikeudet eivät muuttaneet alioikeuden ratkaisua ja 13 prosentissa muutettiin vain perusteluja. Perusteluja ja lopputulosta muutettiin useammin rikosoikeudellisissa asioissa (28 %) kuin siviiliasioissa (24 %).

Vuoden 2011 alussa otettiin valitusasiassa käräjäoikeudesta hovioikeuteen seulontamenettelyn tilalle ns. jatkokäsittelylupa. Vuoden 2011 aikana hovioikeudet eivät myöntäneet jatkokäsittelylupaa 1 142 asialle. Lisäksi vuoden 2011 aikana seulottiin kokonaan 254 valitusta.

Pääkäsittelyssä eli suullisessa käsittelyssä ratkaistiin 3 670 asiaa. Näistä 71 prosenttia oli rikosasioita. Pääkäsittelyyn etenivät erityisesti henkirikokset, kuolemantuottamukset, törkeät ryöstöt, seksuaalirikokset, työturvallisuusrikkomukset ja ympäristörikokset. Riita-asioista pääkäsittelyyn etenivät usein mm. työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuneet riidat sekä kiinteistön virhettä tai sopimusrikkomusta koskevat riidat.

Käsittelyajoissa suurta vaihtelua

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa hovioikeuksien ratkaisemissa asioissa oli 6,2 kuukautta. Rikosoikeudellisten asioiden käsittelyyn kului keskimäärin 6,0 kuukautta. Vuoden verran tai yli käsiteltiin työturvallisuusrikkomuksia, törkeitä veropetoksia ja verorikkomuksia. Lyhyimmät käsittelyajat, nelisen kuukautta tai sen alle, oli mm. liikennerikoksissa, lähestymiskieltoasioissa ja pakkokeinoasioissa.

Siviiliasioiden keskimääräinen käsittelyaika hovioikeuksissa oli 6,5 kuukautta. Riita-asioita käsiteltiin keskimäärin 8,5 kuukautta ja hakemusasioita keskimäärin 4,2 kuukautta. Riita-asioista pisimmän ajan veivät mm. aineettoman oikeuden ja kiinteän omaisuuden asiat. Hakemusasioista keskimääräistä pidempään käsiteltiin pitkäaikaisvankien vapauttamisasioita sekä lasten tapaamisoikeutta tai huoltoa koskevan päätöksen muuttamista.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hovioikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-484X. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hovoikr/2011/hovoikr_2011_2012-06-28_tie_001_fi.html