Suomen virallinen tilasto

Tietotekniikan käyttö yrityksissä

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Sosiaalinen media laajasti yritysten käytössä
30.11.2017
Sosiaalista mediaa käyttää jo 63 prosenttia yrityksistä. Sosiaalista mediaa käyttävien yritysten lukumäärä on lisääntynyt neljässä vuodessa 25 prosenttiyksiköllä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksesta.

Seuraava julkistus:
30.11.2018

Kuvaus: Tilasto kuvaa yritysten tietotekniikan käyttöä ja sähköistä liiketoimintaa. Tietojen perusteella voidaan tarkastella tietoyhteiskuntaa yritysten näkökulmasta. Tilasto on lakisääteinen (Tilastolaki 280/2004). Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EY) n:o 808/2004 ja 1006/2009 sekä vuosittaisiin komission asetuksiin, esim. 1099/2005, 1031/2006, 847/2007, 960/2008, 1023/2009, 821/2010.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: internet, matkapuhelimet, tietokoneet, tietoliikenneverkot, tietosuoja, tietotekniikka, tietoturva, tietoyhteiskunta, verkkokauppa, viestintätekniikka, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston nimi on muuttunut
8.12.2006
Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä tilaston nimi on 4.12.2006 alkaen Tietotekniikan käyttö yrityksissä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/index.html