Taulukko 3. Innovaatiotoiminnan yleisyys yritysmuodon mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

  Yritysten
lukumäärä
Tuote-
innovaatioita
(tavarat ja
palvelut)
Prosessi-
innovaatioita
Tuote- tai
prosessi-
innovaatioita
Innovaatio-
projekteja
Innovaatio-
toimintaa
Kaikkia
osatekijöitä
% % % % % %
Yhteensä 8221 33,0 35,6 46,4 29,8 51,4 15,5
 
Teollisuus yhteensä 1) 4224 34,9 39,9 50,4 33,2 55,4 17,6
Itsenäinen yritys 2624 31,1 36,5 46,4 27,8 50,9 14,1
Osa suomalaista konsernia 1179 38,0 42,9 54,0 39,3 60,1 21,1
Osa ulkomaista konsernia 421 50,2 52,5 64,8 49,9 70,1 30,0
 
Palvelut yhteensä 3996 30,9 31,1 42,1 26,2 47,3 13,3
Itsenäinen yritys 2263 23,7 27,2 36,1 20,8 42,0 7,9
Osa suomalaista konsernia 931 37,8 34,5 47,6 36,3 52,4 20,6
Osa ulkomaista konsernia 803 43,5 38,1 52,8 29,5 56,3 20,0
1) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 3. Innovaatiotoiminnan yleisyys yritysmuodon mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_003_fi.html