Taulukko 7. Tuoteinnovaatioiden (tavara- ja palveluinnovaatiot) yleisyys toimialan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

  Yritysten
lukumäärä
Tuoteinnovaatioita
(tavarat ja palvelut)
Tavarainnovaatioita Palveluinnovaatioita
% % %
Yhteensä 8221 33,0 24,7 17,4
 
Teollisuus yhteensä 4224 34,9 31,8 12,8
Kaivostoiminta 52 6,1 0,0 6,1
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 350 50,3 50,3 9,5
Tekstiilien valmistus 69 37,5 37,5 0,0
Vaatteiden valmistus 76 34,9 28,3 6,7
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 28 35,2 35,2 7,1
Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 300 29,6 27,0 11,9
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 76 42,2 42,2 16,1
Kustantaminen ja painaminen 373 18,5 11,8 15,1
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 110 51,2 51,2 16,0
Kumi- ja muovituotteidenvalmistus 186 51,1 46,9 16,2
Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 161 39,1 36,4 15,8
Metallien jalostus 64 27,3 24,9 5,6
Metallituotteiden valmistus 824 22,2 18,4 9,4
Koneiden ja laitteiden valmistus 564 45,7 43,8 16,0
Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus 148 55,7 49,5 25,7
Tietokoneiden ja tietoliikennevälineiden valmistus 85 65,3 63,7 21,8
Instrumenttien valmistus 117 62,0 62,0 17,9
Autojen valmistus 71 43,9 43,9 11,0
Muu kulkuneuvojen valmistus 84 19,2 19,2 1,2
Muu valmistus 256 35,0 32,2 17,4
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 165 13,4 3,7 9,7
Veden puhdistus ja jakelu 65 4,6 0,0 4,6
 
Palvelut yhteensä 3996 30,9 17,2 22,3
Tukkukauppa 1324 36,4 31,0 16,5
Liikenne 1202 12,1 2,3 12,0
Posti- ja teleliikenne 120 46,0 18,7 46,0
Pankkitoiminta 282 30,6 8,6 29,3
Vakuutustoiminta 62 37,0 6,2 37,0
Rahoitusta palveleva toiminta 74 58,9 15,7 58,9
Tietojenkäsittelypalvelu 445 64,0 34,3 53,2
Tekninen palvelu 452 20,1 7,0 13,8
Tekninen testaus ja analysointi 35 70,5 12,7 70,5

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 7. Tuoteinnovaatioiden (tavara- ja palveluinnovaatiot) yleisyys toimialan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_007_fi.html